Jumaat, 31 Ogos 2012

Menambah Asset Material pada Library

Untuk menambah Asset pada Library:


Buka Material Editor
Pada Name Pilih Asset Appearence

Klik kanan dan pilih Duplicate
Jika Asset tersebut tidak digunakan pada mama-mana Material. Massage berikut timbul
Pada Asset ubah Nama kepada Nama baru

Penggunaan Material Pada Revit 2013

Revit 2013 memperkenalkan paparan baru berkaitan Material yang melibatkan beberapa Dialog Box. Untuk mendapatkan material, dari Ribbon:

Manage Tab > Settings Panel > Material

Dialog box yang melibatkan Material:
  • Material Browser
  • Material Editor
  • Asset Browser

Selain itu  ia memperkenalkan beberapa terma Asset data yang melibatkan:

  • Graphics
  • Appearance 
  • Physical 
  • Thermal
Revit 2013 juga telah memperkenaklan Libraries yang boleh di-save dengan fail extension .asdklib.

Penggunaan Asset boleh di-share. Bermakna Asset tersebut boleh digunasama dengan beberapa material yang lain. Sukar untuk menentukan Material mana menggunakan Asset yang sama. Walaubagaimanapun hanya Asset yang digunasama sahaja boleh di-duplicate. Untuk mengatasi perkara tersebut Duplicate material supaya Asset tersebut terdapat pada Material Asal, seterusnya duplicate Asset tersebut pada Material Editor atau Asset Browser. Oleh yang demikian jangan sewenang-wenang merubah Asset tersebut tanpa menggunakan Duplicate dan Rename.

Asset Browser hanya boleh dibuka melalui Material Editor dialog box.

Adalah didapati Material Library yang terdapat di Material Browser dan Asset Browser adalah berbeza, walaupun berasal dari fail yang sama. Ini adalah kerana Library pada Material Browser memaparkan Material manakala pada Asset Browser hanya memaparkan Asset yang berkaitan dengan Material tersebut. Walaubagaimanapun Asset boleh ditambah pada Asset Browser. Update dan Save Library tersebut pada fail adalah Automatik.

Mengenai Butang OK, Cancel dan Apply pada Material Browser,
Butang OK adalah untuk Save dan Keluar dari men-edit Material.
Butang Cancel adalah untuk membatalkan perubahan yang dilakukan.
Butang Apply adalah Save dan kekal dalam Material

Rujukan: 
Buku - Interior Design Using Autodesk Revit Architecture 2013.