Rabu, 19 Jun 2013

Copy dan Paste didalam Revit

Adakalanya Copy dan Paste tidak dapat digunakan pada revit. Ini berlaku apabila anda menggunakan fail Projek, Generic Model, Generic Annotation dan Detail Item. Salah satu cara untuk mengatasinya anda boleh Export to DWG dan menggunakan Import CAD untuk mndapatkan geometri tersebut.

Menggunakan Schedule pada banyak Sheets

Pada Revit 2013, anda boleh drag schedule ke dalam sheets. Schedule tersebut boleh di masukkan pada banyak sheets. Walau bagaimanapun jika anda merubah format schedule tersebut pada salah satu sheet akan mengakibatkan kesemua schedule didalam semua sheets berubah. Untuk mengatasinya duplicate schedule tesebut dan gunakan format yang sesuai pada sheets yang dikehendaki.